Nissan garanti

Med alla Nissan-bilar följer trygghet och lugn. De är skräddarsydda för dina behov, har Nissans omfattande garantier och tjänster och gör att du alltid får hjälp när du behöver det.
Vi erbjuder följande garantier på våra personbilar, personbilsregisterade transportbilar och lätta lastbilar:

3 år/100 000 km Nybilsgaranti
Nissans Nybilsgaranti täcker alla delar och komponenter i nya Nissan-bilar som levereras av Nissan och som visar sig ha material- eller tillverkningsfel. Nybilsgarantin gäller 3 år från garantins startdatum eller 100 000 km, beroende på vad som inträffar först.

6/12 års Rostskyddsgaranti
Nissans Rostskyddsgaranti täcker karossdelar i metallplåt som drabbas av genomgående rostangrepp inifrån och ut på grund av material- eller tillverkningsfel. Rostskyddsgarantin gäller för alla modeller (frånsett 4 olika modeller som namnges nedan) under 12 år från garantins startdatum, oberoende av körsträcka.
För modellerna Nissan Patrol, Nissan NP 300 Pick Up, Nissan Interstar, Nissan Cabstar och Nissan Atleon gäller garantin sex år från garantins startdatum, oberoende av körsträcka.
Rostskyddsgarantin förutsätter att bilen kontrolleras av en auktoriserad Nissan-Återförsäljare enligt varje bils kontrollplan (finns i servicemanualen).

3 års Lackgaranti
Nissans Lackgaranti täcker lackerade karossdelar (utom underredet) som uppvisar lackskador på grund av felaktiga material eller felaktigt utfört arbete. Lackgarantin gäller tre år från garantins startdatum oberoende av körsträcka.

3 år/100 000 km Nissan Pan Europe Vägassistans
Denna garanti, som gäller under den 3-åriga Nybilsgarantin varaktighet, omfattar incidenter som förhindrar dig från att på ett säkert sätt fullfölja en redan påbörjad resa och som kräver vägassistans eller bogsering till närmaste Nissanverkstad.  Var god läs mer i bilens servicemanual för att veta exakt innehåll i denna tjänst.
Ifall du råkar ut för en incident som täcks av Nissan Pan Europe Vägassistans och behöver hjälp, bör du ringa numret 08 58 77 17 95. Om du ringer från utlandet bör du använda följande nummer: +46 8 58 77 17 95.

3 års Vagnskadegaranti
Vagnskadegarantin gäller i tre år för personbilar och personbilsregisterade lätta transportbilar från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset.
Garantin gäller för skada som uppstått direkt :
–    genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller genom uppsåtlig skadegörelse av tredje man.
–    Under bilens transport på annat transportmedel.
Garantin gäller inte för skada:
–    då ägaren eller make /maka vållat skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet
–    då skadan uppkommit vid rattfylleri
–    då föraren fört bilen utan att ha det körkort som krävs.
Diplomatbilar omfattas inte av vagnskadegaranti.
Skadeanmälan:
Vid skada skall bilägaren omgående anmäla skadan till: Nissan Försäkring. www.nissanforsakring.com eller via telefon: 08-541 706 45, som fått vårt uppdrag att administrera skaderegleringen på Nissans vägnar.

Avvikelser för våra lastbilar Nissan Cabstar och Nissan Atleon:

N-TRA – Nissan Pan Europe Vägassistans för lastbil
Denna garanti, som gäller för våra lastbilar Nissan Cabstar och Nissan Atleon under den 3 år /100 000 km Nybilsgarantin (Cabstar) eller under den 1-åriga Nybilsgarantin (Atleon) varaktighet, omfattar incidenter som
kräver assistans genom reparation på plats så att kunden kan fortsätta sin resa så snabbt som möjligt. Då reparation ej är möjlig på plats ingår bogsering till närmaste Nissanverkstad.  Var god läs mer i bilens servicemanual för att veta exakt innehåll i denna tjänst. Ifall du råkar ut för en incident som täcks av N-TRA Nissan Pan Europe Vägassistans för lastbil och behöver hjälp, bör du ringa numret 08 50 66 12 90. Om du ringer från utlandet bör du använda följande nummer: +46 8 50 66 12 90.

För Nissan Atleon :
1 år obegränsad Nybilsgaranti
Nissans Nybilsgaranti täcker alla delar och komponenter i nya Nissan-bilar som levereras av Nissan och som visar sig ha material- eller tillverkningsfel.

2 år / 200 000 km Drivlinegaranti
Denna övergripande garanti på drivlinan gäller 2 år från startdatum eller 200 000 km beroende på vad som inträffar först.

12 månaders Lackgaranti
Nissans Lackgaranti täcker lackerade karossdelar (utom underredet) som uppvisar lacksskador på grund av felaktiga material eller felaktigt utfört arbete. Lackgarantin gäller 12 månader från garantins startdatum oberoende av körsträcka.

© 2023 Jesper Markusson Bil.   Powered by: Scandinet. | Sitemap